miércoles, 31 de agosto de 2016

2 NOVENA Á NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRACelebramos hoxe, no medio do barullo político de discursos e intentos de investidura, o segundo día da novena en honor da Nosa Señora  da Franqueira. Non podemos absternos de intentar comprender este mundo e de dar unha palabra alentadora na infecundidade que ás veces nos ten sumido o xénero humano, caendo nun pesimismo non propio dos que cren, senón dos que se senten abocados ao fracaso. As veces penso se non serán artimañas do mal para que non creamos no proxecto humanizador de Deus para os seus fillos.
Hoxe achégasenos a Virxe María co texto da Visitación. É este un canto de loanza á misericordia entrañable coa que Deus visita ao seu pobo. É fundamentalmente o que contemplamos, os "efectos" inmediatos da acción grandiosa e desbordante do noso Deus. María fai saltar a criatura que Isabel leva no seu ventre, porque o gozo e a ledicia están presentes. María vennos visitar nestes día traéndonos o rostro misericordioso. Ela xa comprende que levando ao Fillo de Deus, o Mesías, acción do Espírito fecundo, non se pode agochar, senón levar xa e poñer en práctica as obras de misericordia. Levando a ledicia, poñéndose ao seu servicio, reflexa o que é a Salvación xa para este mundo. 
María canta o Magníficat preciosas palabras que convido que meditemos. Descubramos nas verbas de María a intervención da Misericordia do Señor.

Proclama a miña alma a grandeza do Señor,
alégraseme o espírito en Deus, o meu Salvador,
porque reparou na humillación da súa escrava.

Desde agora chamaranme ditosa tódalas xeracións
porque fixo marabillas en min o Poderoso;
o seu nome é Santo,
e a súa misericordia chega xeración tras xeración
a tódolos que o temen.

Manifestou o poder do seu brazo,
dispersou os soberbios de corazón.
Derrubou os poderosos dos seus tronos
e elevou os humildes,
os famentos encheunos de bens,
e os ricos despediunos baleiros.

Amparou a Israel, o seu servo,
lembrándose da súa misericordia,
conforme llelo prometera ós nosos pais,

a Abrahán e á súa descendencia para sempre.

Feliz día
Javier Alonso
A Franqueira
31-08-16

martes, 30 de agosto de 2016

1.- NOVENA Á NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRA
Hoxe dan comezo os cultos á Nosa Señora da Franqueira co primeiro día da súa novena. Como xa sabedes moitos de luns a venres ás 8 do serán e o sábado ás 6 do serán e o domingo ás 4,30. 
Hoxe iniciamos adentrándonos no Misterio da Anunciación. O Fillo de Deus faise carne no seo dun xove mociña dunha aldea, Nazaret. Lembremos as verbas de natanael "de Nazaret pode seír algo bo?". Non é o que sae, senón quen chega. E na humildade dunha mullerciña  achégase a Misericordia para tomar rostro na humildade, humus, da nosa condición humana. 
A aceptación de María é a ratificación do proxecto de salvación iniciado por Deus no momento en que o home, na súa liberdade dalle as costas ao seu facedor. A promesa revelada despois do Pecado Orixinal faise verdade e visible nun meniño que vai nacer. A Misericordia prometida desdo o comezo toma corpo na tenrura dunha nai. Ela asume na súa vida a misión misericordiosa. 
Hoxe pedimos moi especialmente polas vocacións, a bautismal, a orixinaria, porque moitos bautizados non son conscientes do tesouro que levan en si, porque necesitamos revitalizar o noso sermos fillos do Pai da Misericordia, volver son os pasos perdidos que o pecado nos levou a derroteiros de miseria e de fame, como o fillo pródigo que somos nós. Volver á beleza e dozura, á tenrura da fe que nos amosa a Nai do Señor. Hoxe pedimos polas vocacións específicas: a sacerdotal, a relixiosa, consagrada e matrimonial. Dicir si como María a realizar a peregrinación da Misericordia para atoparmos co amor orixinal que nos ten creado, chamado e consagrado. 
Entremos na aldea de Nazaret, pasemos un rato de sielncio no fogar desta muller, a Muller nova, María, deixemos adentrar en nós o Espírito que da vida, vida en Xesús Salvador.

Virxe da Franqueira axúdanos a dicir si e a poñermos a nosa vida nas mans do señor coma ti. Pídenos a graza do Espírito para manternos na fidelidade ao amor misericordioso.

Feliz día
Xabier Alonso
A Franqueira 30-08-16

Descarga os horarios deste mes neste enlace

domingo, 28 de agosto de 2016

JOVENES, GRACIAS
Esta noche pasada hemos celebrado la VIII peregrinación de jóvenes hasta O Coto da vella, el lugar donde la tradición nos relata que fue encontrada la imagen de la Virgen. La noche estrella da que nos regaló el Señor se convirtió en la bóveda que cubría nuestras cabezas. Una noche que nos permitió hacer un camino interior para alcanzar la meta, caminar hacia la Misericordia. El silencio en los momentos oracionales fue signo del deseo de adentrarse cada vez más en el inmenso océano de amor del Padre. Las palabras del Evangelio del capítulo 6 fueron la carta de navegación de esta ruta. 
Por todo esto, doy las gracias al Padre de la  Misericordia y a María, nuestra Madre. A todos muchas gracias por vuestra presencia y vuestro testimonio orante.
Que María nos conceda la Gracia del cielo de vivir el Espíritu de las entrañas de misericordia.

Feliz domingo
A Franqueira
28-08-16

viernes, 26 de agosto de 2016

AYUDAGrita, pide, suplica
ahora eleva cada vez más alto
ahora, sí, el grito.
Postrado en el barro,
viendo pasar la vida,
indiferente, sin ver, sin oír, sin sentir.
Como el ciego en el camino, grita,
Señor, ten piedad de mí!.
Grita, aún más fuerte,
eleva la voz, desgarra la garganta,
¡cuánto vale la vida!
Grita, porque has hecho todo y no has podido
lo intentaste todo y no llegaste,
lo quisiste todo y no abarcaste.
Ahora, vacío, solo, sin nada
grita, ayuda.
Escucha, responde el susurro.
"Estoy contigo, 
nunca te abandono,
no tengas miedo,
se fuerte, espera, ten ánimo".
¿Qué puedo hacer por ti?
Piensa, hacer, vivir, cambiar.
Di con María:
Desbordo de gozo con el Señor,
se alegra mi espíritu
en Dios mi salvador.
Mi salvador, mi salvador.
Desborda el manantial de agua
que sacia mi sed,
mi cansancio ya queda atrás.
Lávame, quedaré limpio. 
Agua viva, agua viva.
Mi grito es ahora canto, mi lamento sonrisa,
mi sequedad fecunda.
Ahora, Madre, mi vida es en ti para tu Hijo.
Ahora contigo canto, salto, gozo.

Feliz día
Javier Alonso
A Franqueira
26-08-16

jueves, 25 de agosto de 2016

FRANQUEIRIÑA
Nunha ocasión o corazón de Deus palpitou doutro xeito,
gustou de saber que chegaba o momento e namorou á doncela
xove mociña de Nazaret que agaiolou como un paxaro apresado
e o corazón do eterno soou co ritmo do humano.
Abertos os ollos cara ao infindo
respostou a escraviña ser entregada ao Señor
infindo e eterno, como o amor do Creador,
fanse posuir no ventura da que se fai Nai do Salvador.
Namorada está María desde sempre escollida
agora somos nós os atrapados 
para non deixarmos esvarados
a alma polo pecado
abertos nos temos azos
de eternidade e vida
danos oportunidade
de abrirnos tamén á nova vinda.
Nacidos no berce
á gracia a ao amor
saímos nosa naiciña
Virxe Franqueiriña
a saudarte na loor.
Namorados pola misericordia
abrimos camiños ata ti
espéranos na Porta Santa
para facermos contigo
a festa do perdón.
Misericordia e amor
no perdón e na caridade
para voltar aos fogares
levando no seo lumieiras de irmandade.

Nosa naiciña da Franqueira
roga por nós

miércoles, 24 de agosto de 2016

PEREGRINACIÓN JÓVENES EN A FRANQUEIRA
Sí,ya estamos dispuestos a comenzar los días solemnes en Honor da Virxe da Fonte da Franqueira. Estamos preparando los corazones, disponiendo las peregrinaciones de grupos , familias y parroquias. Y lo primero que deseamos es que se dispongan los más jóvenes. La primera de las actividades programada por el santuario es la peregrinación de jóvenes ascendiendo monte arriba hasta alcanzar la Cruz das Paradanta y continuar hasta O Coto da Vella. Es un largo camino en el que este año haremos una peregrinación interior como nos invita el papa en el Año Jubilar de la Misericordia
Para no entretenernos os doy los datos concretos
VIII peregrinación de jóvenes.
"Con María facemos o camiño da Misericordia"
Sábado 27 de agosto
salida desde el Santuario a las 21 horas, 9 de la noche
Traer calzado y ropa cómodos para caminar
linterna y botella de agua para el camino
No olvides traer buena disposición, buen humor y deseos de estar con el Señor y caminar guiados por María
Al regreso tenemos un pequeño refrigerio para recuperar fuerzas.

Muchas gracias
feliz día

viernes, 19 de agosto de 2016

MANDATO, AMOR
Amar, verbo incompleto si no lleva sujeto,
amar, intención débil si no lleva deseo,
amar, cuerpo frágil si no lleva alma.

Amar, sí,  mandamiento,
amar, mandato de maestro,
amar, trabajo del discípulo.

¿Conoces el amor?, 
entonces estás adentrándote en Dios.
Amor, encuentro,
amor, palabra
no vacía, sino palabra camino
palabra, amor, plenitud,
palabra, amor, vida.

Es mandato, no humano, sino divino,
amar para alcanzar,
amar para ser,
sin amor ¿quién eres?
¿adónde camino si no hay rumbo?

camino, amor, caminar,
avanzar, ser.

Amor es el de Dios,
Padre, entrañas maternas,
vida, no vacía, sino eterna

vida, la nuestra, nacida del amor.
Padre bueno
sin amor a ti no puedo
sin tu amor no tengo, no se,
no vivo.

Amor en Cristo, rostro glorioso
es el rostro de misericordia.

Amor, Cristo, caridad,
en Cristo, perdón, vida, futuro

Hoy en ti amar a todos, salir al encuentro
del rostro de quien espera amor.

Amor, mandato, amaos unos a otros,
¿cómo?, sí, como nos has amado.

Hoy, amor, mandato, Espíritu, 
derramado, generoso, entregado.
Hoy amor.

Nai da Franqueira, nai amorosa, nai misericordiosa.

Feliz día
Javier Alonso
A Franqueira
19-08-16